Skip links

คลาสเรียนศิลปะ และ การใช้ประสาทสัมผัส (Art & Sensory Class)

คลาสเรียนศิลปะ และ การใช้ประสาทสัมผัส (Art & Sensory Class)

คลาสนี้เหมาะสำหรับคุณแม่และลูกน้อย การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย คือ การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และการสำรวจ ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์สำหรับการกระตุ้นทารก
· พัฒนาความรู้และความเข้าใจ
· ทักษะทางด้านสังคม
· ทักษะทางด้านอารมณ์
· ทักษะทางด้านสื่อสาร
· ทักษะทางด้านกายภาพ

สำหรับคลาสนี้ เราได้เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กน้อย ประสาทสัมผัสต่างๆ ตั้งแต่วัยหัดเดินถึงวัยเดินได้แล้ว เพราะช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงนึง สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ

ลูกน้อยของคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัส  ซึ่งศิลปะเป็นเครื่องมือที่สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่เล็กๆ
คลาสของเราออกแบบมาเพื่อช่วงวัยหัดเดินและวัยเดินได้แล้ว ในการสรรสร้างศิลปะของเขา จะเป็นที่จำจดไปตลอดช่วงชีวิตเนื่องจากเป็นช่วงประสบการณ์ที่สำคัญวัยเด็ก
ซึ่งคลาสของเราจะสร้างส้างสมาธิ ความเพลิดเพลิน และส่งเสริมการเรียนรู้ นับเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าสำหรับลูกน้อยของคุณ

 

วัยหัดเดิน

วันพุธ                      เวลา 16.00 – 17.00 น.

วันพฤหัสบดี           เวลา 14.00 – 15.00น.

 

วัยกำลังเดิน

วันอังคาร    เวลา 15.00 – 16.00 น.

วันศุกร์        เวลา 15.00 – 16.00 น.

 

 

**กรุณาจองล่วงหน้า เพื่อเตรียมคลาสสำหรับลูกน้อยของคุณ**

พบข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่

02-0338619

พบข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่

02-0338619

X