Skip links

คลาสปฐมพยาบาล

คลาสปฐมพยาบาล สำหรับพ่อแม่ พี่เลี้ยง และองค์กร

ทางเดอะเบสท์บีกินนิ่ง เราขอนำเสนอคลาสปฐมพยาบาลสำหรับพ่อแม่ พี่เลี้ยงเพื่อให้มีทักษะการช่วยชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสม
• คลาสปฐมพยาบาลสำหรับคุณพ่อคุณแม่  จำนวน  1 คลาส (3 ชั่วโมง) เนื้อหาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมถึงการทำ CPR

คลาสปฐมพยาบาลสำหรับพี่เลี้ยง ประกอบด้วย  2 คลาส, 3 ชั่วโมง/คลาส (รวม 6 ชั่วโมง) เนื้อหาเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือฉุกเฉิน  รวมถึงการทำ CPR  นอกจากนี้ยังสอนสุขศึกษาด้านสุขอนามัยที่ดีในการเล่นกับเด็ก  การส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก เรามีคลาสเรียนที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยและมีการทดสอบว่าพี่เลี้ยงมีความเข้าใจและสามารถนำหลักปฏิบัติไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

เนื้อหา:
• การทำ CPR สำหรับทารกและเด็ก
• ทบทวนขั้นตอนการทำ CPR การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน
• สุขอนามัยในห้องครัว   และการเล่นกับเด็ก

เรามีหนังสือคู่มือสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ 1 เล่ม

กรุณาจองล่วงหน้า หรือ สอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ +66 2-033-8619, +66 6-2323-6386 หรือ [email protected] หรือทาง facebook page

พบข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่

02-0338619

พบข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่

02-0338619

X