Skip links

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนมแม่ ( Home / Hospital visit )

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนมแม่ ( Home / Hospital visit )

โปรแกรมนี้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นมบุตร โดยผู้เชี่ยวชาญที่จบจากสถาบันนานาชาติ BCLC ช่วยคุณเกี่ยวกับการให้นมแม่ โดยประเมินปัญหาและช่วยได้ตรงจุด  เราให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เดอะเบสบีกินนิ่ง หรือไปเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดที่บ้านและโรงพยาบาลอีกด้วย

• เรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทักษะการให้นมที่ถูกต้อง โดยการให้นมแม่ที่ถูกต้องคุณแม่ต้องรู้สึกสบายและผ่อนคลาย
• ถ้าหากคุณรู้สึกว่าการนมแม่เป็นไปอย่างยากลำบากหรือยังไม่ถูกต้อง เราสามารถช่วยคุณเพื่อให้การให้นมแม่เป็นไปอย่างราบรื่น
• การให้คำปรึกษาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น ผู้เชี่ยวชาญจะคอยสังเกตและให้ความช่วยเหลือให้ลูกน้อยดูดได้ถูกต้อง ถูกตำแหน่ง
• การให้นมบุตรเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเลี้ยงลูก
*กรุณาจองล่วงหน้า*

ติดต่อเราเพื่อนัดหมาย

พบข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่

02-0338619

พบข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่

02-0338619

X