Skip links

หลักสูตรการเลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่ ( New Mother’s Get Together)

หลักสูตรการเลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่ ( New Mother’s Get Together)

“เบบี้ คาเฟ่” เป็นหลักสูตรที่จะให้การช่วยเหลือ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารกด้วยนมมารดา ภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย โดยมีที่ปรึกษาทางด้านการให้นมบุตร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี คอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานของการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา
การพบปะสังสรรค์ของคุณแม่มือใหม่ จะเป็นโอกาสที่ให้คุณแม่มือใหม่ได้พบกับคุณแม่ท่านอื่นๆ ที่มีประสบการณ์แบบเดียวกัน
ในระหว่าง 4 สัปดาห์ของโครงการ จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่อย่างครบถ้วน โครงการนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง
สำหรับคลาสสำรับคุณแม่มื้อใหม่ ประกอบไปด้วยหนังสือบนเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  บรรยายโดยกุมารแพทย์
ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
– วัคซีนตามช่วงวัย
– ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับเด็ก  และวิธีหลีกเลี่ยง
– การนอนหลับ และแบบผนการนอน
– โรคหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก และคำแนะนำ
– โรค Colic และภาวะไหลย้อนในทารก
– การเข้าสังคมในเด็กเล็ก

สัปดาห์ที่ 2  บรรยายโดยนักกายภาพบำบัด
– การเปลี่ยนแปลงร่างกายคุณแม่หลังคลอด
– วิธีและเวลาในการฟื้นตัว
– การบริหารอุ้งเชิงกราน
– การกลับไปออกกำลังกายหลังจากการคลอด
– คำแนะนำ โยคะและพีลาทีสหลังคลอด

สัปดาห์ที่ 3  บรรยายโดยนักโภชนาการ
ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
– แนะนำคุณแม่ด้านโภชนาการ
– ไอเดียเมนูอาหารใหม่ๆ
– การรับประทานอาหารดี มีประโยชน์
– ภาะวะท้องเสียเมื่อรับประทานนมวัว

สัปดาห์ที่ 4 บรรยายโดยโค้ชพิเศษ
ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
– คุณแม่มือใหม่ และเครื่องมือในการรักษาสมดุลชีวิต
– การรักษาสมดุลชีวิตสำคัญอย่างไร
– สะท้อนดูการรักษาสมดุลชีวิตของคุณขณะนี้
– เครื่องมือในการรักษาสมดุลชีวิต
– ภาะซึมเศร้าหลังคลอด
– การพักผ่อน
– การเข้าสังคม

*หัวข้อในคลาสจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์*

ทุกวันจันทร์ เวลา 16.30 – 17.30 น.

พบข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่

02-0338619

พบข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม

ติดต่อเราได้ที่

02-0338619

X